دکلمه

دکلمه- بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست غزلی زیبا از استاد فاضل نظری       بی قرار […]