خلاصه کتاب

دوباره فکر کن – فصل اول- نویسنده آدام گرانت

فصل اول تجدید نظر شخصی یک واعظ، یک دادستان، یک سیاست مدار و یک دانشمند به ذهن تان قدم می […]